Pobočka Mariánské Lázně

Advokátní kancelář Mariánské LázněJUDr. Pavel Záliš

mobil:

+420 724 732 604

email:

ak@akzalis.cz

telefon:354 623 586
adresa:Nádražní nám. 299/8
 353 01 Mariánské Lázně

Občanské právo

 • právní poradenství v občanskoprávních věcech
 • vymáhání pohledávek, sepisy uznání dluhu
 • sepisování kupních, darovacích a jiných smluv dle občanského zákoníku
 • uplatňování nároků na náhrady škod
 • právní poradenství v dědickém právu
 • problematika společenství vlastníků jednotek

Správní a přestupkové právo

 • zastoupení a poradenství před správními orgány
 • zastupování ve věcech dle přestupkového zákona

Nájemní právo

 • problematika nájemních vztahů
 • sepis nájemních smluv

Pracovní právo

 • sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • poradenství a zastoupení při uplatňování pracovněprávních nároků a jiná pracovně právní problematika

Rodinné právo

 • návrhy na zvýšení/snížení výživného, návrhy na úpravu styku s nezletilými
 • poradenství a zastoupení při rozvodu manželství
 • poradenství a zastoupení při vypořádání společného jmění manželů

Insolvenční právo

 • sepisy návrhů na oddlužení (osobní bankrot)
 • sepis přihlášek do insolvenčních řízení
 • příprava návrhů na zahájení insolvenčního řízení

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a jejich změny, přeměny společností
 • poradenství v oblasti řešení problematiky vztahů mezi společníky
 • obchodních společností
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • vymáhání pohledávek

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech
 • uplatňování nároků poškozených v adhezním řízení

© 2014 Advokátní Kancelář Záliš, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Advokátní Kancelář Záliš, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím email: info@akzalis.cz